ΑΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

___________

Συμβολαία Αστικής Ευθύνης

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
VP INSURANCE

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η βασική ασφάλιση στελεχών μιας επιχείρησης είναι ένας τύπος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που παρέχει όφελος θανάτου σε μια επιχείρηση εάν ο ιδιοκτήτης της ή άλλος σημαντικός υπάλληλος πεθάνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας στις μέρες μας αποτελεί ένα προνόμιο από πλευράς κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να ανταμείψει το προσωπικό της ή να προσελκύσει νέο προσωπικό με ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η VP Insurance γνωρίζοντας τις δυσκολίες του σημερινού επιχειρηματία καθώς και τη σημασία της μελλοντικής εξασφάλισης της επιχείρησής σας, προσφέρει ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ