ΦΟΡΟΕΚΠΟΤΙΚΑ

ΦΟΡΟΕΚΠΟΤΙΚΑ

___________

Επαγγελματικά Ασφαλιστικά Σχέδια

Παρέχοντας Ασφαλιστικά σχέδια στους υπαλλήλους σας μπορείτε να επωφεληθείτε φορολογικές εκπτώσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
VP INSURANCE

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Μεταφέρουμε με ασφάλεια τα εμπορεύματα από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τελικό τους προορισμό! Η μεταφορά εμπορευμάτων εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους για πρόκληση ζημιάς ή απώλειας και απειλούν την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ενα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι πλέον απαραίτητλο για τη συμπλήρωση της κοινωνικής σύνταξης και την εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής στη συνταξιοδότηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ